Operační program Doprava

Výstavba překladiště KD Kolín

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_010/0000149
Přesné místo realizace
Kolín
Příjemce
T-PORT, spol. s r.o.
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.8.2018
Datum ukončení
28.2.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
17.4.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
50 267 669,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
20 043 218,72 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
40 904 528,00 Kč

Realizací projektu dojde k vybudování překladiště kombinované dopravy s veřejným přístupem v prostoru veřejného přístavu Kolín. Předmětem projektu je rekonstrukce železniční vlečky, pořízení 2 terminálových překladačů o nosnosti 45 t a 2 terminálových tahačů. Záměrem projektu je uvedení překladiště do provozu. Překladiště KD Kolín bude zaměřeno na překládku intermodálních návěsů, kontejnerů a dalších intermodálních přepravních jednotek.Zpět na seznam projektů