Operační program Doprava

Výstavba plnicích stanic LNG

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_038/0000244
Přesné místo realizace
Modletice, Kozomín, Rozvadov, Cheb, Antonínův Důl
Příjemce
W.A.G. payment solutions, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
30.6.2019
Datum ukončení
30.9.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
131 631 372,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
61 404 204,60 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
102 340 341,00 Kč

Společnost W.A.G. payment solutions, a. s. denně obsluhuje více než 250 000 vozidel, pro které zabezpečuje integrovaná řešení pro bezproblémové platby za palivo a mýtné, systémy řízení vozového parku, refundace daní a služby související s automobilitou. Společnost plánuje vystavit 5 LNG stanic na síti TENT-T do roku 2021. Cílem projektu je vytvořit dopravní infrastrukturu pro kamionovou dopravu na LNG v ČR a tím přispět k snižování emisí v ČR, jakožto zemi s vysokým podílem transitní dopravy.Zpět na seznam projektů