Operační program Doprava

Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna v Hradci Králové

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000362
Přesné místo realizace
Hradec Králové
Příjemce
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
17.8.2018
Datum ukončení
31.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
4.8.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
17 129 638,14 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
4 873 793,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
5 733 875,18 Kč

Projekt se zabývá výstavbou nové měnírny, která bude sloužit pro zajištění doplňkového napájení stávajícího trolejového vedení stejnosměrným proudem 600 V DC (zejména s budoucím navýšením trolejbusové dopravy nasazením trolejbusů na linku č. 27) a napájení dobíjecích stanovišť pro elektrobusy.Zpět na seznam projektů