Operační program Doprava

Výstavba a modernizace měníren Zlín a Otrokovice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_060/0000416
Přesné místo realizace
Zlín, Otrokovice
Příjemce
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.
Místo realizace
Zlínský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.12.2020
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
28.6.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
70 043 090,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
59 459 826,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
69 952 737,00 Kč

Cílem projektu je výstavba 4 měníren a modernizace 2 měníren na území měst Zlín a Otrokovice.

V rámci realizace projektu proběhne:
1) modernizace měníren Cigánov a Podvesná
2) výstavba měníren Otrokovice, Centro, Gahurova a Vršava
Zpět na seznam projektů