Operační program Doprava

Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb.Zádulka a Svitavy

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000082
Přesné místo realizace
Kolín, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Pardubický kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.11.2016
Datum ukončení
8.8.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
9.8.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
409 956 090,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
260 925 559,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
306 971 247,00 Kč

Cílem stavby je kompletní dálkové ovládání úseku trati Česká Třebová (mimo) - Kolín (včetně) z CDP (Centrální dispečerské pracoviště) Praha na základě úprav elektrických ohřevů výměn (EOV). V rámci stavby budou provedeny nezbytné úpravy pro provoz EOV a osvětlení v jednotlivých stanicích v souladu s požadavky pro dálkové ovládání zařízení z CDP Praha. EOV a osvětlení budou po realizaci stavby plně řízeny ze systému DDTS ŽDC (Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty).Zpět na seznam projektů