Operační program Doprava

Výměna brzdových špalíků u vybraných nákladních vozů ČD Cargo, a.s. _ projekt 1

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_046/0000208
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
ČD Cargo, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.10.2018
Datum ukončení
30.11.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
569 934 079,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
148 848 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
297 696 000,00 Kč

Současný stav železničního systému ČR neodpovídá v oblasti hlukového zatížení požadavkům TSI-NOI ani TSI-WAG. Stejně tak je tomu i v případě společnosti ČD Cargo, a.s., u které dosahuje podíl nákladních vozů splňujících hlukové limity stanovené TSI-NOI a TSI-WAG pouze 1 % z celkového počtu nákladních vozů, jejichž je ČD Cargo, a.s. držitelem. V rámci projektu bude osazeno 12 404 nákladních vozů kompozitními brzdovými špalík, čímž splní požadavky uvedených TSI.



Zpět na seznam projektů