Operační program Doprava

Vybudování nové měnírny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati (propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní)

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_062/0000406
Přesné místo realizace
České Budějovice
Příjemce
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.10.2020
Datum ukončení
31.3.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
28.1.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
136 973 063,93 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
84 740 812,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
99 695 074,00 Kč

Obsahem je výstavba nové měnírny MR5 (jejím účelem bude zajištění napájení provozu trolejbusů a dobíjení elektrobusů) vč. souvisejících stavebních prací. Dále proběhne výstavba nové trol. trati, která propojí areál vozovny žadatele v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní. Tím bude umožněno prodloužení trol. linky 8 vč. navýšení její přepravní kapacity a výhledové i zřízení nové elektrobusové linky č. 25. Projekt má i řadu socioek. efektů a je synergický s dalším projektem předloženým DPMCB.Zpět na seznam projektů