Operační program Doprava

Vybudování doplňkové sítě dobíjecích stanic ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. - etapa 2

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/18_067/0000377
Přesné místo realizace
Ostrava, Brno, Bruntál, Horní Suchá, Nový Jičín, Bohumín, Příbor
Příjemce
ELEKTRO PROJEKCE s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.7.2019
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.8.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
8 758 207,80 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
5 026 235,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
7 180 337,00 Kč

Tento projekt je zaměřen na rozšíření nabíjecí infrastruktury pro vozidla na elektrický pohon. Bude vybudováno 33 běžných dobíjecích stanic typu AC s výkonem max. 22 kW, přičemž 25 dobíjecích stanic umožní dobíjení 2 automobilů zároveň. Dobíjecí stanice budou vybudovány na pronajatých pozemcích. Projekt bude trvat do 31. 12. 2021.Zpět na seznam projektů