Operační program Doprava

Vybudování doplňkové sítě dobíjecích stanic ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_036/0000228
Přesné místo realizace
Moravskoslezský kraj
Příjemce
ELEKTRO PROJEKCE s.r.o.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.1.2019
Datum ukončení
30.6.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
5.10.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 726 400,52 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 532 481,72 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 189 259,60 Kč

Tento projekt je zaměřen na rozšíření nabíjecí infrastruktury pro vozidla na elektrický pohon. Bude vybudováno 18 běžných dobíjecích stanic typu AC s výkonem max. 22 kW  ve vybraných lokalitách v severovýchodní části České republiky. Dobíjecí stanice budou vybudovány na pronajatých pozemcích. Zpět na seznam projektů