Operační program Doprava

Vybudování doplňkové sítě dobíjecích stanic BE3

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000528
Přesné místo realizace
Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Kraj Vysočina, Pardubický kraj
Příjemce
BIOELEKTRO ENERGY 3, s.r.o., odštěpný závod
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.10.2021
Datum ukončení
30.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
11.6.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
37 177 630,82 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
14 775 785,97 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
29 551 571,94 Kč

Předmětem projektu je vybudování sítě dobíjecích stanic typu AC (tj. pomalého nabíjení) pro vozidla s alternativním pohonem. Stále více uživatelů elektromobilů preferuje formu AC nabíjení, neboť je cenově výhodnější, šetrnější k bateriím, je rovněž účelnější z pohledu zatížení distribuční sítě. Ve dvou etapách bude v navazujících dvou letech na území 11 krajů České republiky vybudováno celkem 122 dobíjecích stanic (v 1. etapě 60 stanic, v 2. etapě 62 stanic).  Zpět na seznam projektů