Operační program Doprava

Vybavení železničních vozidel Unipetrol Doprava palubními jednotkami ETCS

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000221
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
18.10.2019
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.1.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
169 678 905,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
74 249 999,85 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
87 352 941,00 Kč

Realizací projektu dojde ke zvýšení úrovně interoperability železničního systému na území ČR. Konkrétně projekt přispěje ke zlepšení infrastruktury, a tím vyšší konkurenceschopnosti a většímu využití železniční dopravy. V rámci realizace projektu dojde k pořízení komponent palubní části systému ETCS pro kolejová vozidla a následnému vybavení 12 ks hnacích vozidel palubními jednotkami ETCS.Zpět na seznam projektů