Operační program Doprava

Vybavení vozidel METRANS a.s. systémy ETCS

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000211
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
METRANS, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2021
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
309 150 160,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
154 912 500,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
182 250 000,00 Kč

Projekt je zaměřen na jeden z důležitých pilířů v oblasti vlakové dopravy a to je využívání zabezpečovacích systémů s vysokou úrovní funkčnosti a bezpečnosti.  Cílem projektu je naplnit výše uvedenou strategii Evropské komise v oblasti a zajistit tak soulad českého železničního systému s požadavky definovanými TSI-CCS.  Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím implementace palubní části evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS do 27 vozidel žadatele.Zpět na seznam projektů