Operační program Doprava

Vybavení radiostanicemi GSM-R

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000219
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
KŽC Doprava, s.r.o.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.8.2018
Datum ukončení
15.2.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.12.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
4 237 178,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 236 500,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
2 473 000,00 Kč

Projekt předpokládá instalaci vozidlových radiostanic GSM-R na vozidla malého dopravce, který zajišťuje výkony v osobní železniční dopravě na drahách SŽDC.Zpět na seznam projektů