Operační program Doprava

Vybavení hnacích vozidel Škoda systémem pro měření spotřeby elektrické energie

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_045/0000202
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
Advanced World Transport a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2019
Datum ukončení
30.6.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 443 656,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
596 500,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 193 000,00 Kč

Projekt je zaměřen na vybavení drážních vozidel Škoda systémem pro měření  spotřeby elektrické energie. Předmětem realizace projektu je zástavba této technologie do 4 elektrických hnacích vozidel  řad  121, 130, 181, jenž umožní využití rozúčtování spotřeby trakční energie podle skutečné spotřeby. Cílem projektu je snížení nákladů za energie, jenž se pozitivně promítne do ekonomické efektivity  realizovaných přeprav.Zpět na seznam projektů