Operační program Doprava

Vybavení drážních vozidel MVTV 2.1 - 2.3 palubními jednotkami ETCS

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000217
Přesné místo realizace
Celá ČR
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2019
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
230 081 500,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
128 250 000,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
150 882 353,00 Kč

V rámci projektu budou do speciálních hnacích vozidel MVTV 2.1 - 2.3 určených pro údržbu trakčního vedení železniční dopravní cesty instalovány palubní jednotky ETCS. Vybavení palubními jednotkami ETCS umožní provoz dotčených vozidel na tratích se zabezpečovačem ETCS.Zpět na seznam projektů