Operační program Doprava

Vybavení drážních vozidel MUV 75 palubními jednotkami ETCS

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/20_075/0000483
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
Správa železnic
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2021
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.7.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
24 236 300,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
13 500 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
15 882 352,95 Kč

V rámci projektu budou do 2 ks speciálních hnacích vozidel MUV 75 určených pro údržbu železniční dopravní cesty instalovány palubní jednotky ETCS. Vybavení palubními jednotkami ETCS umožní provoz dotčených vozidel na tratích se zabezpečovačem ETCS. Zpět na seznam projektů