Operační program Doprava

Vybavení drážních vozidel MTW 100 palubními jednotkami ETCS

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_043/0000205
Přesné místo realizace
ČR
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2019
Datum ukončení
31.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
6.11.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
36 550 470,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
20 249 999,65 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
23 823 529,00 Kč

V rámci projektu budou do speciálních hnacích vozidel určených pro údržbu trakčního vedení (MTW 100) instalovány palubní jednotky ETCS.Zpět na seznam projektů