Operační program Doprava

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000038
Přesné místo realizace
Plzeň-město
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.1.2016
Datum ukončení
30.6.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.8.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 531 224 603,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
547 662 761,48 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
843 005 536,00 Kč

Projekt "Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví" je jedním z prvků modernizace sítě TEN-T. Leží v trase III. TŽK a představuje nejen významné vnitrostátní spojení, ale také tranzitní spojení z Německa na Slovensko. Cílem stavby je zajistit základní parametry modernizovaných tratí včetně modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. Realizace projektu je soustředěna do lokalit osobního nádraží, kolejiště Lobzy a seřaďovacího nádraží.Zpět na seznam projektů