Operační program Doprava

Úprava elektrických jednotek řady 440 na druhý napěťový systém II

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_064/0000414
Přesné místo realizace
Královéhradecký kraj
Příjemce
České dráhy,a.s.
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
17.12.2019
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
24.10.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
121 010 890,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
50 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
100 000 000,00 Kč

  Primárním cílem projektu je přestavba jednotek řady 440 (tzv. dualizace),  která připraví vybrané jednotky na plánované přepnutí trakčního systému na 25 kV/50 Hz. Zpět na seznam projektů