Operační program Doprava

Úprava elektrických jednotek řady 440 na druhý napěťový systém

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_064/0000395
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
České dráhy,a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
17.12.2019
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
24.10.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
169 410 890,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
70 000 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
140 000 000,00 Kč

Primárním cílem projektu je přestavba jednotek řady 440 (tzv. dualizace) a následné nasazení těchto jednotek v rámci trakčního systému 25 kV/50 Hz. Zpět na seznam projektů