Operační program Doprava

Trolejbusová trať Pod Strání

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_059/0000358
Přesné místo realizace
Hradec Králové, ulice Brněnská, Palachova, Milady Horákové
Příjemce
Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
27.6.2018
Datum ukončení
30.11.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
21 644 979,43 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
10 221 250,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
12 024 000,00 Kč

Projekt se zabývá výstavbou nové trolejbusové trati vedoucí ulicemi Brněnská, Palachova a Milady Horákové na konečnou zastávku Pod Strání v zájmové lokalitě Moravské předměstí o celkové délce 0,87 km. Zpět na seznam projektů