Operační program Doprava

Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000107
Přesné místo realizace
Cheb, Karlovy Vary, Sokolov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Karlovarský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
11.5.2017
Datum ukončení
11.3.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
18.9.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 004 219 436,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
544 643 411,63 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
684 715 703,00 Kč

Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně je regionální jednokolejná neelektrizovaná trať spojující dvě nejvýznamnější lázeňská města kraje. Je vedena v podhorském terénu s řadou umělých staveb (mosty, propustky, tunely). Cílem projektu je odstraněním propadů rychlosti zkrátit jízdní doby, zvýšit bezpečnost a spolehlivost provozu a komfort pro cestující.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů