Operační program Doprava

Tramvajová trať Sídliště Modřany - Libuš (1. etapa)

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_053/0000411
Přesné místo realizace
Praha-Modřany
Příjemce
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.4.2022
Datum ukončení
30.6.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.9.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
497 437 181,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
305 411 677,60 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
359 307 856,00 Kč

Předmětem projektu je vybudování nové tramvajové tratě na území Hlavního města Prahy o délce cca 1,7 km navazující na stávající tramvajovou smyčku Levského k nové úvraťové konečné Libuš. Na novém úseku tramvajové trati budou vybudovány čtyři nové zastávky. Trať bude ukončena úvratí u budoucí stanice metra Libuš na lince D. V budoucnu naváže na projekt 2. etapa, v jejímž rámci bude v oblasti vybudováno plnohodnotné tramvajové obratiště.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů