Operační program Doprava

Tramvajová trať Plotní

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_018/0000120
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2018
Datum ukončení
31.8.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.7.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
395 099 230,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
269 335 828,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
301 541 173,36 Kč

Hlavní části projektu je výstavba nové tramvajové trati v ulici Plotní a zároveň rekonstrukce úseku trati od křižovatky Nádražní - Křenová - Dornych. Cílem je zajistit lepší dopravní dostupnost jižní části Brna a lepšího napojení autobusového nádraží Zvonařka na kolejovou síť MHD v Brně. Projekt bude realizován jako součást většího projektu zaměřeného na celkovou revitalizaci přilehlého území (rekonstrukce inženýrských sítí a výstavba komunikací) připravovaného Statutárním městem Brnem.Zpět na seznam projektů