Operační program Doprava

Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_063/0000418
Přesné místo realizace
Liberec, Jablonec nad Nisou
Příjemce
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Místo realizace
Liberecký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
7.7.2021
Datum ukončení
30.6.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.2.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
964 606 967,36 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
622 359 948,05 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
787 045 226,18 Kč

Projekt v sobě integruje projektové záměry příslušející k meziměstské tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, která je dosud jako poslední v ČR provozována v rozchodu 1000 mm. Předmětné záměry (stavby), představují provedení rekonstrukce dosud nemodernizovaných úseků trati, změnu rozchodu trati na 1435 mm, rekonstrukci signalizačního zařízení na jednokolejné části trati a rekonstrukci měnírny v Zeleném údolí v Jablonci nad Nisou.Zpět na seznam projektů