Operační program Doprava

Tramvajová trať II. etapa Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415
Přesné místo realizace
Olomouc, Nové Sady, Povel
Příjemce
Statutární město Olomouc
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
8.10.2020
Datum ukončení
30.6.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
952 551 914,39 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
644 055 844,30 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
757 712 758,00 Kč

Předmětem projektu je vybudování nové tramvajové trati o délce cca 1100 m v místní části Nové Sady a Povel v Olomouci s cílem zlepšení dopravní obslužnosti místní části Nové sady a Povel veřejnou hromadnou dopravou šetrnou k životnímu prostředí a vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městě v elektrické trakci a dále vybudování areálu pro odstavy tramvají jako nezbytného technického zázemí drážní dopravy pro zajištění provozuschopnosti tramvajového provozu. Zpět na seznam projektů