Operační program Doprava

Tramvajová trať 8.května

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_019/0000137
Přesné místo realizace
Olomouc
Příjemce
Statutární město Olomouc
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Tramvaje
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2018
Datum ukončení
30.11.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.3.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
99 299 738,98 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
35 653 308,83 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
45 597 422,79 Kč

Předmětem projektu je modernizace tramvajové tratě na ulici 8.května v historickém centru města Olomouce v délce 273 m s cílem zvýšení kvality a posílení konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy vůči individuální automobilové dopravě a zajištění každodenních přepravních potřeb pro dojížďku za prací či do škol s ohledem na bezpečnost cestujících a umožnění bezbariérového přístupu.Zpět na seznam projektů