Operační program Doprava

Terminál kombinované dopravy Ostrava - Mošnov II

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_077/0000472
Přesné místo realizace
Ostrava-Mošnov
Příjemce
OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.11.2020
Datum ukončení
31.12.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
302 750 362,58 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
122 601 386,49 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
250 206 911,22 Kč

Předmětem projektu je výstavba 2 kusů portálových jeřábů a doplňkových zařízení jako základních technologických prvků nezbytných pro plynulou činnost kontejnerového terminálu v Ostravě-Mošnově (ICM-intermodální centrum Mošnov) s veřejným přístupem. V celém období je sledován trvalý růst objemu průmyslových a podnikatelských aktivit, a to nejen v Moravskoslezském kraji. S tím souvisí požadavky na růst objemů v intermodálním typu přepravy. Výhodou lokality je poloha v blízkosti hranice 3 států.  Zpět na seznam projektů