Operační program Doprava

Terminál kombinované dopravy Ostrava - Mošnov

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000355
Přesné místo realizace
Ostrava - Mošnov
Příjemce
OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.8.2019
Datum ukončení
1.1.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.7.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
767 543 442,92 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
276 833 197,90 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
564 965 710,02 Kč

Předmětem projektu je vybudování kontejnerového terminálu v Ostravě - Mošnově (ICM - Intermodální centrum Mošnov) s veřejným přístupem. Tato podnikatelská příležitost trvá již minimálně deset let. V celém období je sledován trvalý růst objemu průmyslových a podnikatelských aktivit, a to nejen v Moravskoslezském kraji. S tím také souvisí navazující požadavky na růst objemů v intermodálním typu přepravy. Výhodou lokality Mošnov je strategická poloha v blízkosti hranic 3 států (ČR, SR, Polsko).Zpět na seznam projektů