Operační program Doprava

Terminál Obrnice - Stabilita

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/19_077/0000470
Přesné místo realizace
Obrnice
Příjemce
UPLINE CZ s.r.o.
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Multimodální
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.11.2020
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.3.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
81 940 577,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
33 182 547,65 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
67 719 485,00 Kč

Projekt je zaměřen na navýšení výkonu Terminálu kombinované dopravy v Obrnicích. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím rozšíření počtu stávajících překládacích technologií, jež jsou využívány pro překládku přepravních jednotek kombinované dopravy. Pořizovanými technologiemi jsou kolový portálový jeřáb a čelní překladač. Projekt navazuje na záměr "Terminál Obrnice - Rozvoj". Zpět na seznam projektů