Operační program Doprava

Technická pomoc OPD2 ŘO 2016-2023

Registrační číslo projektu
CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000001
Přesné místo realizace
Praha
Příjemce
Ministerstvo dopravy
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Technická pomoc ŘO
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 4.1 - Podpora a zajištění implementace OP Doprava
Prioritní osa
4 - Technická pomoc
Datum zahájení
11.2.2015
Datum ukončení
31.12.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
216 826 407,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
184 302 445,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
216 826 407,00 Kč

Cílem projektu je zajistit kvalitní výkon funkcí Řídicího orgánu OPD 2014-2020 (dále jen "ŘO OPD"), dosažení odpovědné a účinné správy, efektivního řízení a monitorování realizace a maximalizace kvality a účinnosti implementace. Aktivity jsou zaměřeny na řízení a kontrolu programu, technické zabezpečení činností, publicitu, evaluaci, dokončení realizace programového období 2007-2013 a přípravu nového programového období 2021+.Zpět na seznam projektů