Operační program Doprava

TR 17 - Pomocné motory

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_051/0000331
Přesné místo realizace
Příjemce
ARGO LOGISTICS, s.r.o.
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
15.1.2021
Datum ukončení
30.11.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
16.3.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
2 032 800,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
1 236 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 648 000,00 Kč

Pro zlepšení životního prostředí je nezbytné na plavidle provést výměnu stávajících pomocných jednotek za nové nízkoemisní motory, které budou splňovat požadované emisní hodnoty a zároveň sníží měrnou spotřebu paliva na přepravované množství nákladu. V souvislosti s remotorizací budou upraveny v potřebném rozsahu všechny potrubní systémy a elektrická instalace. Zpět na seznam projektů