Operační program Doprava

Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na strategické síti komunikací ČR

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_029/0000134
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
26.3.2018
Datum ukončení
31.12.2018
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
23.4.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
337 180 121,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
286 603 102,85 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
337 180 121,00 Kč

Předmětem projektu je realizace plošného monitorovacího telematického systému, který bude poskytovat NDIC v reálném čase aktuální přehled o dopravní situaci na strategické síti komunikací TEN-T, přirozených možných náhradních trasách a městských regionech. Plošný monitorovací telematický systém zpracovává data z plovoucích vozidel. Integrací do NDIC  bude zajištěna distribuce informací účastníkům provozu všemi dostupnými distribučními kanály NDIC.Zpět na seznam projektů