Operační program Doprava

Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech III

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_047/0000517
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
Správa železnic
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - vozový park
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
29.10.2020
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
17.2.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
37 191 165,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
23 469 775,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
27 611 500,00 Kč

Hlavním cílem projektu je pořízení celkem 350 měřících skříní za účelem jejich osazení do elektrických hnacích vozidel/elektrických jednotek a zprovoznění systému přesného měření spotřeby trakční elektřiny.Zpět na seznam projektů