Operační program Doprava

Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech II

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/17_047/0000368
Přesné místo realizace
Česká republika
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.4.2019
Datum ukončení
31.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.6.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
21 041 295,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
13 090 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
15 400 000,00 Kč

Hlavním cílem projektu je pořízení celkem 110 měřících skříní za účelem jejich osazení do elektrických hnacích vozidel/elektrických jednotek a zprovoznění systému přesného měření spotřeby trakční elektřiny.Zpět na seznam projektů