Operační program Doprava

Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích - II. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000498
Přesné místo realizace
České Budějovice
Příjemce
Statutární město České Budějovice
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt v realizaci
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
28.2.2019
Datum ukončení
30.6.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
18.12.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
104 988 303,17 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
73 073 330,82 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
85 968 624,50 Kč

Předmětem projektu je pořízení, instalace a uvedení do provozu detekčních a sledovacích telematických zařízení, která jsou nezbytným základem pro řízení dopravy ve městě České Budějovice. Jedná se o detektory a kamery, které budou pořízeny za účelem sledování a optimalizace dopravy, konkrétně pro zlepšení možností dopravně inženýrského vyhodnocování a statistiku a dopravně závislé řízení světelného signalizačního zařízení. Jde o další projekt z komplexu záměrů města v oblasti telematiky.Zpět na seznam projektů