Operační program Doprava

Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000015
Přesné místo realizace
Olomoucký kraj
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Olomoucký kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
15.9.2014
Datum ukončení
9.6.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
359 302 447,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
285 392 843,95 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
335 756 287,00 Kč

Předmětem projektu je modernizace části silnice I/44 v úseku od konce obce Kouty nad Desnou po hranici okresu Šumperk/Jeseník na Červenohorském sedle. Vozovka se rozšiřuje na kategorii S 9,5/60. Délka úpravy je 7,914 km. Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo-jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní straně Červenohorského sedla, která byla uvedena do provozu v roce 2008.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů