Operační program Doprava

Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000533
Přesné místo realizace
Dolní Lhota
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
23.8.2021
Datum ukončení
23.2.2024
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
19.10.2022
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
465 377 693,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
269 917 302,85 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
350 148 603,00 Kč

Předmětem projektu je výstavba přeložky silnice I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice v kategorii S 11,5/90  v délce 2647 metrů. Realizací projektu dojde ke zkrácení jízdní doby, zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti silničního provozu a dále ke snížení zátěže obyvatelstva Dolní Lhoty hlukem a exhalacemi.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů