Operační program Doprava

Silnice I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000052
Přesné místo realizace
Benešov, Čerčany, Čtyřkoly, Mirošovice, Mrač, Pětihosty, Poříčí nad Sázavou, Senohraby
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Středočeský kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
1.3.2016
Datum ukončení
30.6.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
4.10.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
106 327 262,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
84 648 557,30 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
99 586 538,00 Kč

V úseku mezi Mirošovicemi a Benešovem v délce 13,7 km dojde ke změně dopravního režimu ze stávajícího dvoupruhu na vystřídaný třípruh. K tomu se využije stávající šířka vozovky, která je 14 metrů. Dojde k výměně poškozené krycí vrstvy. Místně se vozovka rozšíří o připojovací a odbočovací pruhy. Doplní se bezpečnostní a záchytná zařízení, upraví se dopravní značení a doplní se vybavení komunikace z hlediska telematiky.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů