Operační program Doprava

Silnice I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat

Registrační číslo projektu
CZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000530
Přesné místo realizace
Doubleby
Příjemce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Silniční - silnice 1.třídy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a s
Prioritní osa
3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Datum zahájení
15.2.2021
Datum ukončení
15.8.2023
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
15.7.2021
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
289 048 221,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
180 782 862,85 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
212 685 721,00 Kč

Předmětem projektu je novostavba obchvatu silnice I/11 kolem městysu Doudleby nad Orlicí v celkové délce 2 780 m a v šířkové kategorii S 11,5/90.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů