Operační program Doprava

Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/15_024/0000095
Přesné místo realizace
Jihlava
Příjemce
Dopravní podnik města Jihlavy a.s.
Místo realizace
Kraj Vysočina
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.9.2017
Datum ukončení
30.11.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.2.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
20 192 349,72 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
14 150 708,48 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
16 647 892,33 Kč

Projekt řeší rozšíření ekologické trolejové dopravy v Jihlavě. Dojde jednak k instalaci zcela nového trakčního trolejového vedení v ulici Vrchlického a dále pak k modernizaci stávajícího trolejového vedení v důsledku napojení tohoto nového trakčního vedení (u trolejbusových křižovatek). V souvislosti s novým trakčním vedením je nutná i instalace trakčního kabelového vedení.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů