Operační program Doprava

Rozšíření stávající sítě plnicích stanic CNG

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_037/0000237
Přesné místo realizace
České Budějovice, Bučovice
Příjemce
E.ON Energie, a.s.
Místo realizace
Jihočeský kraj
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.4.2019
Datum ukončení
30.11.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
17.4.2019
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
18 876 000,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
4 650 000,00 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
15 500 000,00 Kč

Projekt je zaměřen na instalaci dvou veřejně přístupných CNG plnících stanic v Jihočeském a Jihomoravském kraji. Plnící stanice budou konkrétně umístěny v Českých Budějovicích a v Bučovicích.Zpět na seznam projektů