Operační program Doprava

Rozšíření sítě plnicích stanic na alternativní paliva

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/19_078/0000481
Přesné místo realizace
Rousínov, Starovičky, Mezno, Dlouhá Ves, Nové Strašecí
Příjemce
Bonett EUROGAS CNG Highway, a.s.
Místo realizace
Celá ČR
Typ projektu
Alternativní paliva
Stav projektu
Projekt schválen
Specifický cíl
SC 2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
20.5.2020
Datum ukončení
22.9.2022
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
20.5.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
141 469 268,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
49 951 702,50 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
116 166 750,00 Kč

Předmětem projektu je vybudování 5 nových LNG plnicích stanic společnosti Bonett EUROGAS CNG Highway, a.s. Jedná se o plnicí stanice na hlavních dopravních tepnách ČR, a to konkrétně na D1 (lokalita Rousínov), D2 (lokalita Starovičky), D3 (lokalita Mezno), D4 (lokalita Dlouhá Ves) a D6 (lokalita Nové Strašecí). Jedná se o veřejně přístupné čerpací stanice na již existujících stanicích. Projekt přispívá k vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alt. pohon. Požadovaná dotace je 43 % ZV. Zpět na seznam projektů