Operační program Doprava

Rozšíření a modernizace trolejbusových tratí Teplice

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000366
Přesné místo realizace
Přítkovská - Obránců míru - Maršovská - J. Koziny - Bohosudovská
Příjemce
Statutární město Teplice
Místo realizace
Ústecký kraj
Typ projektu
Městská doprava - Trolejbusy
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2020
Datum ukončení
31.12.2021
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
25.9.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
93 918 558,19 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
39 343 705,03 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
46 286 711,81 Kč

Projekt řeší rozšíření a modernizaci trolejbusových  tratí v lokalitě Teplice - Trnovany. V rámci tohoto projektu bude realizováno: 
1) Rozšíření trolejbusových tratí nově v  úseku ulice  Přítkovská - Obránců míru - Maršovská - J. Koziny - Bohosudovská - Přítkovská 
2) Modernizace dožité měnírny MR2 Riegrova - stavba vč. technologie. 
Zpět na seznam projektů