Operační program Doprava

Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 3. etapa

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000384
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Statutární město Brno
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
13.9.2018
Datum ukončení
31.7.2020
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
21.2.2020
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
126 907 397,22 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
98 544 764,71 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
115 935 017,31 Kč

V rámci projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat dojde k rozvoji dvou systémů dopravní telematiky na území města Brna: 1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD, 2. Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ. Zpět na seznam projektů