Operační program Doprava

Řízení dopravy a sběr dopravních dat

Registrační číslo projektu
CZ.04.2.40/0.0/0.0/16_027/0000064
Přesné místo realizace
Brno
Příjemce
Statutární město Brno
Místo realizace
Jihomoravský kraj
Typ projektu
Ostatní
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Datum zahájení
1.6.2017
Datum ukončení
31.12.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
7.6.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
46 430 093,60 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
39 465 579,56 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
46 430 093,60 Kč

V rámci projekt Řízení dopravy a sběr dopravních dat dojde k rozvoji čtyř systémů dopravní telematiky na území města Brna: 1. Stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference MHD 2. Dohledový subsystém 3. Rozšíření funkcí dopravní ústředny SSZ 4. Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravyZpět na seznam projektů