Operační program Doprava

Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000130
Přesné místo realizace
Opočno pod Orlickými horami, Hronov
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Královéhradecký kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
14.2.2018
Datum ukončení
10.12.2019
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
28.8.2018
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 536 732 766,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
987 684 497,51 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
1 185 091 035,00 Kč

Předmětem stavby jsou úpravy vybraných úseků stávající železniční tratě Týniště nad Orlicí - Broumov. Řešený úsek Opočno pod Orlickými horami (mimo) - Hronov (včetně) je součástí trati č. 506A Týniště nad Orlicí - Meziměstí st.hr. Jedná se o dráhu celostátní, mimo systém TEN-T. Stavba je umístěna na tělese stávající železniční trati, v převážné většině na drážních pozemcích. Začátek stavby je v km 38,957, konec stavby v km 67,560. Celková délka revitalizovaného úseku trati je 28,603 km.


Fotogalerie projektu


Zpět na seznam projektů