Operační program Doprava

Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice - II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000018
Přesné místo realizace
Rokycany
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Plzeňský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2016
Datum ukončení
30.5.2017
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
14.11.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
887 957 756,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
538 305 898,45 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
674 801 339,00 Kč

Předmětem projektu je celková revitalizace trati, zvýšení bezpečnosti a zlepšení komfortu cestujících na trati č. 175 Rokycany - Nezvěstice.Zpět na seznam projektů