Operační program Doprava

Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany - II. fáze

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000009
Přesné místo realizace
Hlavní město Praha, Středočeský kraj
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Hlavní město Praha
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
1.3.2016
Datum ukončení
16.12.2016
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
10.10.2016
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
640 225 484,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
416 808 370,65 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
490 362 789,00 Kč

Jedná se o regionální jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany obsluhující jihozápadní a jižní část pražské aglomerace. Délka řešeného úseku je 50,125 km. V tomto úseku se nachází 13 zastávek a 7 železničních stanic. Předmětem projektu je revitalizace trati v úsecích Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy, Jílové u Prahy - Davle, Davle - odb. Skochovice, Vrané n. V. - Praha Zbraslav, Praha Zbraslav - Praha Braník.Zpět na seznam projektů