Operační program Doprava

Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.

Registrační číslo projektu
CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000048
Přesné místo realizace
Bruntál, Opava
Příjemce
Správa železniční dopravní cesty
Místo realizace
Moravskoslezský kraj
Typ projektu
Železniční - infrastruktura
Stav projektu
Projekt dokončen
Specifický cíl
SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
Prioritní osa
1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Datum zahájení
5.2.2016
Datum ukončení
20.12.2016
Datum proplácení
Datum schválení Řídicím orgánem
22.3.2017
Datum schválení Evropskou komisí
Celkové náklady projektu
1 203 211 371,00 Kč
Schválený příspěvek z fondů EU
768 533 983,60 Kč
Proplaceno příjemci - příspěvek EU
Celkové způsobilé výdaje
930 394 760,00 Kč

Stávající celostátní trať č. 310 Olomouc - Opava východ bude revitalizována v úseku mezi žst. Krnov a žst. Opava východ, který má délku cca 27,617 km. V řešeném úseku se nacházejí železniční stanice Skrochovice a Opava západ a čtyři zastávky Krnov - Cvilín, Úvalno, Holasovice a Vávrovice. Začátek stavby je situován v Žst. Krnov v km 87,402 a konec stavby je situován v Žst. Opava východ v km 115,683.Zpět na seznam projektů